Nalor

Blog

Ima li nade da uradim CT pregled?

zidar iz Karavukova, 23.07.2014.

Za procenu terapijskog efekta nakon lečenja raka dojke moje supruge potreban je CT pregled koji će potvrditi ili opovrgnuti da li je bolest reagovala na primenjenu terapiju. CT aparat u mom gradu se pokvario. Na rentgen odeljenju su mi dali potvrdu da ne radi. Moj onkolog ne zna  gde da me posavetuje da uradim pregled, a termin kontrole na onkološkoj komisiji se približava. U gradu nema privatnog CT aparata, činjenica je da živim u udaljenom selu 50 km ,i da za svako mišljenje dolazim po nekoliko puta, putujem ,  to  mi još više otežava život i povećava troškove.  Danas sam od zaštitnika pacijenata saznao da lekar opšte medicine treba da me uputi u najbliži centar gde postoji CT aparat, gde su formirane liste čekanja, ali moj lekar opšte medicine ne zna za to, on piše upute tamo gde specijalista naloži. Takodje sam saznao da iako imam dokaz da je aparat u kvaru, kada bih uradio CT pregled privatno, troškovi pregleda ne bi  bila refundirani, jer sa potvrdom koju sam dobio  treba da idem u državnu zdravstvenu ustanovu, na listu čekanja. Da li ovo neko razume?  Toliko smo se umorili,  razmišljamo da odustanemo od lečenja. Šta da radimo?

 

Komentari

odgovor iz RFZO: 24.07.2014. 20:36

U vezi sa refundacijom CT pregleda koji se zakazuju po listi čekanja, obaveštavam Vas o sledećem:

Možemo razlikovati dve vrste zahteva za refundaciju:

1) када је осигуранику услуга са листе чекања пружена „на лични захтев“, у приватној пракси или у установи из Плана мреже без упута изабраног лекара или интерног упута, захтев за рефундацију треба изнети на лекарску комисију ради оцене хитности у смислу члана 183. Закона о здравственом осигурању и у складу са оценом ЛК треба решити захтев;2) када је осигуранику заказано пружање услуге по листи чекања, а осигураник је после заказивања, односно стављања на листу чекања услугу остварио „на лични захтев“, предмет треба решити у складу са правилима управног поступка, са позивом на одредбе Правилника о листама чекања – Прилог 1-4 Правилника. Уколико се на основу изведених доказа утврди да је здравствена установа ставила осигурано лице на листу чекања прекорачујући најдуже време чекања које је прописано Правилником за конкретну услугу, има основа да се осигураном лицу изврши накнада трошкова плаћене здравствене услуге (по рачуну) на терет здравствене установе, односно уз умањење уговорене накнаде.Pravilnikom o listama čekanja popisano je da za praćenje malignih tumora nakon terapije treba da se obezbedi CT dijagnostika najduže u roku do 6 meseci od dana javljanja osiguranog lica. S tim u vezi zdravstvena ustanova je dužna da obezbedi pregled u navedenom roku, a osigurano lice kome je zakazan pregled u tom roku, ali koji je pre tog roka obavio prvatno snimanje- nema pravo na refundaciju (bez obzira što je u međuvremenu imao kontrolni pregled).
Problem jeste ako je aparat u kvaru, po pravilu tada ZU treba da izda prethodnu potvrdu da CT snimanje ne može da obezbedi u propisanom roku - da bi osiguranik mogao da ostvari refundaciju za plaćeno CT snimanje.

ADMINISTRATOR 31.07.2014. 16:45

U medjuvremenu smo dobili informaciju da je menadžment bolnice u Somboru sklopio dogovor sa Institutom za KVB u Sremskoj Kamenici, da pacijente treba upućivati sa ambulantnim uputom naslovljenim na Dnevnu bolnicu, a zakazivanje vrši CTslužba u Somboru, prevoz pacijenta je organizovan. Rešenje za ovaj period dok u krugu od 100 km ne radi ni jedan Ct aparat je više nego odgovarajuće! Zahvaljujem u ime pacijenata.

ADMINISTRATOR drugi put 05.08.2014. 17:13

Ipak smo se olako ponadali da će koordinacija kroz lečenje biti kvalitetnija. Obećani organizovani prevoz nije realizovan.Taj podatak smo dobili danas. Sada pacijenti koji su u medjuvremenu zakazali pregled još jednom moraju svom lekaru radi putnog naloga, overiti ga u Fondu za zdravstvo i tada će moći refundirati utrošena sredstva za putne troškove za CT pregled. Ali nigde nije sagledana vrednost utošenog vremena i troškova purtovanja za obezbedjivanje ovog pregleda osoba koje žive na selu i više puta moraju na overu dokumentacije.

Napišite komentar